List of Student Internship 1

Danh sách sinh viên dự kiến thực tập tại Vineco. Các em chú ý từ giờ đến tháng 6 các em phải theo dõi thông tin thường xuyên (qua facebook, email, web) để biết thông tin cập nhật về công ty mình sẽ thực tập. Khuyến khích các em tự tìm công ty để thực tập, nhưng khi kiếm được phải bảo Bộ môn biết liền để approve.

Họ và tên sinh viên Tên đề tài/ nội dung muốn thực hiên tại Vineco (liên quan đến kỹ thuật và công nghệ trồng rau sạch) Thời gian bắt đầu / kết thúc Địa điểm muốn thực tập
1 Trần Thị Châu Tìm hiểu về kỹ thuật trồng rau thủy canh tháng 8- tháng 9 farm ở miền Nam
2 Pham Nguyen Hoai Bao Kỹ thuật và công nghệ trồng rau sạch tháng 7- tháng 8 farm ở miền Nam
3 LÊ TÚ VÂN Công nghệ màng mỏng dinh dưỡng (NFT) tháng 6- tháng 7 farm ở miền Nam
4 Tạ Mai Trâm Kỹ thuật trồng rau thuỷ canh và rau organic tháng 6- tháng 7 farm ở miền Nam
5 Lê Thị Hồng Diễm Kỹ thuật trồng rau sạch, không bị tác nhân môi trường, kĩ thuật xử lí chất thải tháng 7- tháng 8 farm ở miền Nam
6 Phạm Đoàn Huỳnh Như Tìm hiểu hệ thống tưới tiêu nhỏ giọt và cách trồng rau không cần đất tháng 8- tháng 9 farm ở miền Nam
7 Nguyễn Ngọc Hoài Ân Sử dụng công nghệ enzyme trong việc phòng trừ sâu bệnh, thúc đẩy tăng trưởng và bảo quản rau củ quả. tháng 6- tháng 7 farm ở miền Nam
8 Nguyễn Xuân Trường Bất cứ đề tài hay nội dung nào của công ty có liên quan đến kỹ thuật và công nghệ trồng rau sạch. Nếu có cơ hội được học và thực tập về phương pháp Aquaponic hay Hydroponic thì em nghĩ đó sẽ là điều vô cùng bổ ích đối với bản thân em. tháng 7- tháng 8 farm ở miền Nam
Họ và tên sinh viên Tên đề tài/ nội dung muốn thực hiên tại Vineco (liên quan đến planning, quản lý, kiểm soát chất lượng, logistics) Thời gian bắt đầu / kết thúc Địa điểm muốn thực tập
1 Nguyễn Thủy Tiên Planning kế  hoạch SX/ Supply chain/ Logistics 20/6-20/8/2017 MN/ Lâm Đồng
2 Trương Xuân Đan Planning kế hoạch sản xuất/ Tổ chức logistics 20/6-20/8/2018 MN
3 Huỳnh Như Ngọc Planning kế hoạch sản xuất 20/6-20/8/2019 MN
4 Ngô Minh Trí Tổ chức Logistics/Planning kế hoạch SX 20/6-20/8/2020 MN
5 Trần Minh Phúc Quản lý hệ thống thông tin/ Planning kế hoạch sản xuất 20/6-20/8/2021 Lâm Đồng/ Mnam
6 Lâm Khánh Trình Planning kế hoạch sản xuất 20/6-20/8/2022 MN
7 Dương Vạn Mỹ Linh Tổ chức Logistics/Planning kế hoạch SX 20/6-20/8/2023 MN
8 Trần Bình Minh Vy Quản lý hệ thống thông tin/ Planning kế hoạch sản xuất 20/6-20/8/2024 MN
9 Bùi Lê Hồng Nhung Tổ chức logistics/ planning 20/6-20/8/2025 MN
10 Nguyễn Nhật Minh Kiểm soát chất lượng/ planning 20/6-20/8/2026 MN
11 Lê Hoàng Sơn Kiểm soát chất lượng/ planning/ logstics 20/6-20/8/2027 MN/ Lâm Đồng
12 Nguyễn Tấn Đức Planning 20/6-20/8/2028 MN/ Lâm Đồng

(153)