List of Student Internship 2

Danh sách sinh viên dự kiến thực tập tại Vineco. Các em chú ý từ giờ đến tháng 6 các em phải theo dõi thông tin thường xuyên (qua facebook, email, web) để biết thông tin cập nhật về công ty mình sẽ thực tập. Khuyến khích các em tự tìm công ty để thực tập, nhưng khi kiếm được phải bảo Bộ môn biết liền để approve. Họ và tên sinh viên Tên đề tài/ nội dung muốn thực hiên tại Vineco (liên quan đến kỹ thuật và công nghệ trồng rau sạch) Thời gian bắt đ Địa điểm Read More …

Brochure ISE

Some features of Industrial & Systems Engineering: Undergraduate ISE students are trained in designing, installing and managing industrial  systems which integrate people, facilities, materials, methods, and energy. Therefore after graduating ISE engineers can provide the service to increase the efficiency and productivity of different systems in business, industry and government. Download brochure ise (99)

Announcement

Announcement Due to highly concerns on Thesis Final Revision, Department of Industrial & Systems Engineering would like to announce the deadline for thesis final submission shall be extended. New deadline: 31 May 2017 Please note the date to submit on time. (49)

List of Student Internship 1

Danh sách sinh viên dự kiến thực tập tại Vineco. Các em chú ý từ giờ đến tháng 6 các em phải theo dõi thông tin thường xuyên (qua facebook, email, web) để biết thông tin cập nhật về công ty mình sẽ thực tập. Khuyến khích các em tự tìm công ty để thực tập, nhưng khi kiếm được phải bảo Bộ môn biết liền để approve. Họ và tên sinh viên Tên đề tài/ nội dung muốn thực hiên tại Vineco (liên quan đến kỹ thuật và công nghệ trồng rau sạch) Thời gian bắt đầu / kết Read More …