Program Specification Undergrad

PROGRAM SPECIFICATION Awarding body/institution: International University HCMC Teaching institution: Department of Industrial and Systems Engineering, International University HCMC Accreditation: MOET standard, recognized in 2016 Name of the final award: Bachelor of Engineering in Industrial and Systems Engineering Program Title: Bachelor of Engineering in Industrial and Systems Engineering Program Educational Objectives Be practicing engineers in the field of production and services, who are able to Design or redesign industrial systems Operate and manage industrial systems Improve the existing industrial systems Support for wise decision making Engage in lifelong learning to maintain and enhance professional skills Work effectively with people and demonstrate Read More …

List of Student Internship 2

Danh sách sinh viên dự kiến thực tập tại Vineco. Các em chú ý từ giờ đến tháng 6 các em phải theo dõi thông tin thường xuyên (qua facebook, email, web) để biết thông tin cập nhật về công ty mình sẽ thực tập. Khuyến khích các em tự tìm công ty để thực tập, nhưng khi kiếm được phải bảo Bộ môn biết liền để approve. Họ và tên sinh viên Tên đề tài/ nội dung muốn thực hiên tại Vineco (liên quan đến kỹ thuật và công nghệ trồng rau sạch) Thời gian bắt đ Địa điểm Read More …

List of Student Internship 1

Danh sách sinh viên dự kiến thực tập tại Vineco. Các em chú ý từ giờ đến tháng 6 các em phải theo dõi thông tin thường xuyên (qua facebook, email, web) để biết thông tin cập nhật về công ty mình sẽ thực tập. Khuyến khích các em tự tìm công ty để thực tập, nhưng khi kiếm được phải bảo Bộ môn biết liền để approve. Họ và tên sinh viên Tên đề tài/ nội dung muốn thực hiên tại Vineco (liên quan đến kỹ thuật và công nghệ trồng rau sạch) Thời gian bắt đầu / kết Read More …