Thông báo về việc mua bảo hiểm y tế và bảo hiểm tai nạn SV 2017

Để chuẩn bị cho năm học mới 2017-2018, Phòng CTSV-ĐHQT thông báo các phương án mua BHYT và BHTN cho sinh viên như sau:

  1.  Bảo hiểm y tế
  • Đối với sinh viên nội trú tại KTX:

– Tân sinh viên khóa mới K2017 đăng ký nội trú tại KTX ĐHQG sẽ thu cùng học phí tạm thu và chuyển khoản 100% số tiền mua BHYT năm học 2017-2018 về trung tâm quản lý KTX

– Sinh viên các khóa cũ nội trú khu A, B KTX đóng lệ phí và đăng ký NKCBBĐ trực tiếp tại Trạm y tế KTX

  • Đối với sinh viên ngoại trú: đóng trực tiếp tại P. KTTC (đóng theo học phí HK I)
  • Các sinh viên đã có thẻ BHYT theo diện khác phải nộp bản phôt thẻ BHUY cho phòng CTSV trước 15/9/2017. Mọi trường hợp không mua BHUY thiếu lý do chính đáng sẽ bị xử lý học vu theo quy định.

2. Bảo hiểm tai nạn

Dành cho tân sinh viên K2017

Mức đóng các loại bảo hiểm và lộ trình mua vui lòng xem tại TB mua BHYT 20172018

(134)