Thông báo chương trình trao đổi sinh viên trong học kỳ mùa Thu – ĐH Quốc Gia Kaohsiung, Đài Loan

Thông báo về Chương trình trao đổi sinh viên trong học kỳ mùa Thu tại ĐH Quốc gia Kaohsiung, Đài Loan.

Thời gian: từ tháng 09/2018 đến 02/2019

Đối tượng tham dự: SV đã hoàn thành ít nhất 01 học kỳ tại thời điểm nộp hồ sơ và chưa tốt nghiệp tại thời điểm tham gia chương trình

Cách thức nộp hồ sơ: xem tại đây

Hạn chót nộp hồ sơ cho TT DV SVQT: Ngày 22/05/2018.

(49)