Danh sách Phân công công ty thực tập

THÔNG BÁO THỰC TẬP 2 – 2018 Yêu cầu SV bổ sung thông tin thiếu như sau: – MSSV, số phone, email, GPA, số CMND trên file excel – Các sinh viên tự tìm công ty đợi công ty confirm, khi cty confirm không nhận SV phải báo về Bộ Môn trước ngày 10/June/2018 để có phương án giải quyết – Riêng công ty BOSCH và cty Partner của Tân Cảng có thể sẽ được cty gọi phỏng vấn, SV nên chuẩn bị và khi có kết quả PV phải báo về Bộ Môn biết – Sinh Viên không được tự ý bỏ công ty Read More …

Công ty có cựu sinh viên/học viên đang làm việc

 1. Adidas VP đại diện Adidas Sourcing Ltd. – Lầu 22, Bitexco Financial Tower Số 2 Hải Triều, Quận 1, TP.HCM 2. Bosch    3. Nike  Tầng 12, Tòa Nhà Metropolitan 235 Đồng Khởi, P. Bến Nghé, Q. 1, Tp. Hồ Chí Minh (TPHCM) , Việt Nam 4.  Intel Vietnam  Lot I2, D1 Road, Saigon Hi-Tech Park, District 9, Ho Chi Minh City, Vietnam  5.Scavi  SCAVI Joint Stock Company Head Office: Lot 14, 19A St., Bien Hoa Industrial Zone II, Dong Nai Province, VN  6.Vietjet    7. CoopMart  Liên hiệp HTX Thương Mại Tp. Hồ Chí Minh (Saigon Co.op) Trụ sở Read More …

Đăng kí môn học

Để đăng kí môn học, vui lòng đăng nhập đến trang: http://www.hcmiu.edu.vn/edusoftweb/default.aspx – Nhập ký tự xác nhận. – Sau đó nhập Tên đăng nhập là mã số SV và Mật khẩu. Nhấn button Đăng nhập để vào trang đăng kí môn học trực tuyến. – Thực hiện đăng ký môn học theo thời gian quy định cho từng khóa học. Qui trình đăng kí môn học từng học kỳ Quy trình đăng ký môn học.pdf (20)