Công ty có cựu sinh viên/học viên đang làm việc

 1. Adidas VP đại diện Adidas Sourcing Ltd. – Lầu 22, Bitexco Financial Tower Số 2 Hải Triều, Quận 1, TP.HCM 2. Bosch    3. Nike  Tầng 12, Tòa Nhà Metropolitan 235 Đồng Khởi, P. Bến Nghé, Q. 1, Tp. Hồ Chí Minh (TPHCM) , Việt Nam 4.  Intel Vietnam  Lot I2, D1 Road, Saigon Hi-Tech Park, District 9, Ho Chi Minh City, Vietnam  5.Scavi  SCAVI Joint Stock Company Head Office: Lot 14, 19A St., Bien Hoa Industrial Zone II, Dong Nai Province, VN  6.Vietjet    7. CoopMart  Liên hiệp HTX Thương Mại Tp. Hồ Chí Minh (Saigon Co.op) Trụ sở Read More …