Danh sách Phân công công ty thực tập

THÔNG BÁO THỰC TẬP 2 – 2018 Yêu cầu SV bổ sung thông tin thiếu như sau: – MSSV, số phone, email, GPA, số CMND trên file excel – Các sinh viên tự tìm công ty đợi công ty confirm, khi cty confirm không nhận SV phải báo về Bộ Môn trước ngày 10/June/2018 để có phương án giải quyết – Riêng công ty BOSCH và cty Partner của Tân Cảng có thể sẽ được cty gọi phỏng vấn, SV nên chuẩn bị và khi có kết quả PV phải báo về Bộ Môn biết – Sinh Viên không được tự ý bỏ công ty Read More …

Đăng kí môn học

Để đăng kí môn học, vui lòng đăng nhập đến trang: http://www.hcmiu.edu.vn/edusoftweb/default.aspx – Nhập ký tự xác nhận. – Sau đó nhập Tên đăng nhập là mã số SV và Mật khẩu. Nhấn button Đăng nhập để vào trang đăng kí môn học trực tuyến. – Thực hiện đăng ký môn học theo thời gian quy định cho từng khóa học. Qui trình đăng kí môn học từng học kỳ Quy trình đăng ký môn học.pdf (20)