Hệ thống sản xuất tự động

FMS And Automation Lab

  1. Máy CNC BenchMill 6000

Máy CNC BenchTurn 7000


Robot ER-9 PRO


Robot ER-4u


Robot Yaskawa

Các hệ khí nén


Siemens Simatic S7-400

(0)