Giao tiếp Người-Máy

Phòng thí nghiệm Giao tiếp Người-Máy

Hướng nghiên cứu:

Nghiên cứu quy trình chế tạo sản phẩm trong hệ thống công nghiệp.

Số TT

Thiết bị

Phục vụ môn học/ nghiên cứu

1

Máy Phay CNC công nghiệp 3 trục chuyển động

Thiết kế và phát triển sản phẩm

Kỹ thuật gia công vật liệu

2

Máy tạo mẫu nhanh cộng nghiệp công nghệ in phun đa điểm

Thiết kế và phát triển sản phẩm.

Tạo mẫu nhanh

3

Bộ thí nghiệm điều khiển tín hiệu điện. Bộ mạch giao tiếp điều khiển Arduino, Rasperry. Thiết bị PLC, cánh tay Robot, Thiết bị RFID.

Nghiên cứu thiết kế hệ thống điều khiển tự động trong công nghiệp.

CNC machine with lathe and milling functions (model for education) – Product design & development course

Rapid prototyping with 3D printer using polyjet printing technology – Product design & development course

Industrial 3-axes CNC machine– Product design & development course

Automatic control kits with Arduino and sensors. Second-year students were presenting a built model of self-replenishment system 

(0)