Tính toán hiệu năng cao (HPC)

PHÒNG THÍ NGHIỆM TÍNH TOÁN HIỆU NĂNG CAO (HPC)
Nhận thức được tiềm năng to lớn của khoa học tính toán trong việc thúc đẩy tiến bộ của các lĩnh vực khoa học và kỹ thuật truyền thống cũng như thúc đẩy sự phát triển của cơ sở hạ tầng mạng như khoa học điện tử, tính toán đám mây ứng dụng cho e-learning và thương mại điện tử, trường Đại học Quốc tế đã xây dựng phòng thí nghiệm Tính toán hiệu năng cao (HPC) nhằm phát triển đồng bộ ngành Khoa học và Công nghệ Tính toán (KH&CNTT).Hệ thống tính toán tại trường Đại học Quốc Tế bao gồm 3 hệ thống với các cấu hình phù hợp với các mục đích sử dụng trong giảng dạy và nghiên cứu, gồm: IBM cluster (48 core), Cluster HP (51 core), Cluster (360 core).
Tổng số vốn đầu tư: nguồn tài trợ từ công ty Fair Field (máy móc – thiết bị, lắp đặt cơ sở hạ tầng) và hơn 300 triệu từ nguồn vốn đối ứng của trường Đại học Quốc Tế.

(0)